Vítejte na webu W-spolku,z.s

 

W-spolek. z.s. ( dále jen Spolek )  je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 12. června 2014 a jehož cílem je podpora Waldorfské základní a mateřské školy v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36.

V současné době zajišťuje Spolek  širokou podporu škole. Jeho členové jsou z velké většiny rodiče žáků školy a školky a aktivně se účastní na chodu školy. Pomáhají s pořádáním přednášek s waldorfskou tématikou, prezentací školy na veřejnosti , spoluvytvářejí školní slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími organizacemi, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy.

Spolek se také zapojuje do projektů, které napomáhají vylepšit naše životní prostředí a vyzdvihují místa, která se v Ostravě opomíjejí.

 

Podporujeme www.zswaldorfostrava.cz 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

    

Kalendář akcí

Svatojánská slavnost

Svatojánská slavnost proběhla dne 23.6.2016 na školní zahradě MŠ a ZŠ Waldorf, za přítomnosti víl,divoženek a lesních bytostí.
Celý článek

Slavnostní koncert

Ve čtvrtek 9.6. 2016 oslavila Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava 25. výročí školy na Slavnostním koncertě v aule VŠB.Oslav zúčastnili významní hosté, kteří stáli u zrodu školy, a také další Waldorfské školy v Ostravě, které se z té naší postupně vyvinuly.  
Celý článek

Opékání buřtů na školní zahradě

Opékání buřtů na školní zahradě proběhlo dne 19. 5. 2016 za slunečného a teplého počasí .  Školka zajistila dřevo na oheň, minerálky, čerstvý chléb, hořčici a tácky. K zakousnutí byl i  vynikající koláč s tvarohem, které pomáhali péct děti z MŠ. Vše ostatní buřty, zeleninu, pruty či tyče...
Celý článek

Výstava

Dne 5.5.2016 proběhla v knihovně v Ostravě – Přívoze  od 16.00  hodin vernisáž výtvarných prací žáků Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava. Účastníky výstavy přivítala ředitelka školy  Mgr. Lenka Holeksová. Na programu dne bylo vystoupení žáků ze třídy Bc. Markéty Barátové  a...
Celý článek

Valná hromada

Vážení členové W - Spolku, vážení rodiče, zvu Vás na jednání valné hromady W-Spolku, která se bude konat dne 14/1/2016 v 16.00 v jídelně WZŠ Na Mlýnici. Hlavním bodem jednání bude volba členů předsednictva Spolku.     Chcete-li se aktivně podílet na práci Spolku a být voleni do...
Celý článek