Analýza Bílé knihy

Dokument Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice v roce 2001 vyhodnocuje, do jaké míry byly naplněny cíle stanovené v roce 2001 v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice neboli v Bílé knize.

Ke stažení: av_evaluace_bk.pdf (576,6 kB)

Zdroj: www.vzdelavani2020.cz/narodni-program-vzdelavani-cr-bila-kniha.html