Druhé kolo voleb do školské rady

Vážení rodiče,

S ohledem na dodržení volebního řádu se přesouvá termín volby členů Školské rady Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava za zákonné zástupce na úterý  9.12.2014 .

 

Volební listina kandidátů za zákonné zástupce je vyvěšena na úřední desce školy u recepce

 ( zde je vyvěšen i volební řád), a také na  webových stránkách školy.

Zákonné zástupce zastupují ve školské radě vždy 2 volení členové, 2 členové zastupují pedagogické pracovníky a 2 členy volí zřizovatel jako své zástupce.

 

V den voleb budou od 7.00  do 17.00 hodin  u recepce školy k dispozici volební lístky .

Po vyzvednutí volebního lístku budete zaevidováni a svůj hlas vhodíte do volební urny – za každého žáka školy mají jeho zákonní zástupci jeden hlas, na volebním lístku máte  právo zakroužkovat maximálně 2 navržené kandidáty. Špatně vyplněné volební lístky budou považovány za neplatné.

Výsledky voleb vyhodnotí volební komise a uveřejní je na webových stránkách a úřední desce školy 10.12. 2014 .

 

 

Složení volební komise:

Mgr. Helena Hanousková (předseda)a členové Jana Toflová a Jaroslava Kubíková.