Potvrzení o přijetí daru za rok 2018

V průběhu měsíce ledna budeme vydávat potvrzení o přijetí daru na všechny finanční dary i příspěvky poukázané W-spolku za rok 2018, kterým lze snížit daňový základ. Máte-li  o toto potvrzení zájem, odevzdejte níže uvedené  formuláře na recepci školy.

Čitelně vyplněné formuláře:

vložte, prosím, do obálky označené jménem dítěte a jemu přiděleným variabilním symbolem (jmény dětí a jejich variabilními symboly).
 

Formuláře naleznete také zde ke stažení.

Potvrzené formuláře budou k vyzvednutí v následujícím týdnu ve stejných obálkách opět na recepci školy.