Revize RVP - vyhodnocení ankety

Revize RVP –vyhodnocení ankety

Cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání
Zveřejnění dotazníku na webu NÚV
Použitá metoda: anketa
Termín sběru dat: 14. 7. –20. 9. 2017
Velikost vzorku: 932 respondentů (z toho 772 pedagogů)

Dokument v PDF ke stažení: RVP_analyza vysledky_NUV_2017.pdf (536,2 kB)