Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - MŠMT 2014 /aktualizováno/

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Vznikla na návrh MŠMT. Reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky.

Na těchto stránkách naleznete všechny aktuální informace k tomuto tématu: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

Celý text "Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020" zde ke stažení: DigiStrategie.pdf (1,5 MB)