Zápis z jednání W-spolku - 16.1.2018

Školní rok 2017/18
Zápis z jednání W-spolku, z.s.
 

 

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:          16.1.2018

Účastníci:       viz prezenční listina

 

 

z minula:

 

4. Žádost o zrušení skládky

Paní ředitelka zaslala na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz k rukám starostky a všech místostarostů. Požádala W-spolek o podporu žádosti. Pokud nebude reakce ze strany úřadu, zapojíme i rodiče.

11/2017: byla podána stížnost, pokud se nic v této situaci nezmění, petičně se přidají rodiče dětí

01/2018: součástí zápisu je dopis z Magistrátu města Ostravy

Aby aktivita města nevychladla, paní ředitelka napíše obdobný dopis přímo na město. W-spolek se k této aktivitě také přidává.

 

 

5. Sodexo

Jednání ohledně Sodexo postoupily. Zřizovatel sice smlouvu se Sodexo ponechává, ale jednotlivé školy si mohou vybrat svého dodavatele stravování. S výměnou je ale spojena řada změn (dovoz, objednávkový systém atd.). Je nutná příprava výběrového řízení.

W-spolek nabídl pomoc, s přípravou výběrového řízení pomohou manželé Štěpánkovi, kterým je možno posílat tipy s referencemi ohledně zkušeností s jídlem pro děti. Jedná se o cca 40 jídel pro MŠ a 150 jídel pro ZŠ.

E-mail, na který je možno posílat kontakty a informace: petr.stepanek@post.cz

11/2017: na schůzi se tento bod tentokrát neprobíral

01/2018: p. Štěpánek seznámil přítomné se zjištěnými informacemi. Jako možnost se jeví spolupráce se Zdravou vařečkou. Mají výběr ze 3 jídel, finančně je to ale dražší. Dalšími tipy je Nemocnice Fifejdy, hotel Harmony a průmyslovka na Kratochvílové.

Máte-li ještě jiný tip – kontaktujte pana Štěpánka (viz výše)

 

 

7. Webové stránky W-spolku

Webové stránky budou nově obsahovat složku se zápisy ze schůzí. Dále budou upraveni zástupci pro jednotlivé třídy.

11/2017: paní Šuterová ukončuje svou činnost na webových stránkách kvůli své zaneprázdněnosti. Budeme hledat nového dobrovolníka, který se bude starat jak o webové stránky, tak bude pomáhat s příspěvky na FB školy.

Na webu chybí aktuální akce, zápisy atd.

01/2018: splněno, web aktualizoval p.Mück, který se bude o webové stránky nadále starat. Na webových stránkách je nová záložka ohledně vzdělávání RVP.

O tomto budeme informovat rodiče prostřednictvím facebooku a třídních schůzek. Tímto je také vyzýváme k přeposílání informací na toto důležité téma.

 

 

 

 

 

NOVĚ:

Koupě materiálu

Předsednictvo probralo návrh kolegia, na schůzi W-spolku byly probrány jednotlivé položky. Výsledek je přílohou tohoto zápisu.

Na schůzi bylo dohodnuto, že škola vyzve rodiče ke spolupráci – sbírka stuh, vln, látek a korálků.

Některé položky ze seznamu budou nakupovány později a budou součástí tzv. workshopů.

 

Hřiště

Stav hřiště je ve velmi špatném stavu. V rámci města existuje studie na rekonstrukci asfaltového hřiště, které je však menší než současné.

Myšlenkou W-spolku je úprava hřiště vyasfaltováním povrchu (oslovení firem, financování městem) a svépomocí, tzn. pomocí rodičů. Jedná se zejména o úpravu barevného provedení, doskočiště atd.).

 

Kurz lyžování

Paní Najvert dala návrh na organizaci kurzu lyžování (týdenní kurz po škole). Aby škola mohla dát k dispozici dozor, je potřeba, aby většina zájemců byla ze školní družiny.

V současné době není přijatelný počet k zorganizování této aktivity.

V případě zájmu se neprodleně hlaste přímo paní ředitelce.

 

Pravidla čerpání financí

P. Mück se účastní kolegia a znovu probere čerpání finančních prostředků. Je potřeba ujasnit proces čerpání financí.

 

Akce Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

V březnu bude W-spolek organizovat podobnou akci Drakiádě. Tentokrát jde o výrobu budek pro ptáky. Součástí bude společná procházka a umístění přímo s ornitologem. Bude potřeba najít ornitologa ochotného nám udělat malou přednášku - paní Bischof se zeptá v ZOO, jinak W-spolek osloví Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde na toto téma pořádají programy,

 

 

Masopust

Paní ředitelka Holeksová vznesla dotaz ohledně angažování se W-spolku na pořádání Masopustu.

Vzhledem k časovému zaneprázdnění většiny vedení W-spolku v době předpokládaného termínu (13.2.) bylo dohodnuto, že pokud bude obecní MOaP Masopust pořádat, naše škola se zúčastní Masopustního průvodu a společné akce na Masarykově náměstí. Termín, program a další domluví s Ostravským muzeem a MOaP, kteří Masopust pořádají paní Najvert. Předsedkyně bude o dojednaných podrobnostech informovat paní ředitelku.

 

 

Termín příští schůzky: 13.2.2018 v 16.00 (v případě konání akce Masopustu se odsouvá schůze na 27.2.2018

Zápis pořídila: Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:  Dominika Najvert

Dne:   

 

Na schůzi se bude mimo jiné probírat:

- debata W-spolku ohledně filozofie Waldorfské školy (principy, plány a vize školy, zapojení rodičů

Zápis z jednání v PDF: 2018-01-16.pdf (255,8 kB)