Zápis z jednání W-spolku, 20.3.2018

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:               20.3.2018

 

1.       Organizace Svatojánské slavnosti

2.       Finanční příspěvek - Semily

3.       Výmalba dvorku

4.       Finance na materiály

5.       Nadace společnosti Residomo a OZO – ucházet se o grant do konce dubna 2018

6.       Schůzka ohledně RVP

7.       Možnosti financování prázdninové školy v Semilech

 

 

 

1/  Probral se program a rozdělení „funkcí“. Wspolek zajišťuje v rámci občerstvení ovoce a zeleninu, součástí slavností bude vystoupení žáků 3 tříd, vystoupení hudebního kroužku paní Šmídové, Divadlo bez střechy a jiné aktivity.

 

2/ Letní školy v Semilech se účastní 2 osoby z MŠ a 8 osob ze ZŠ. Byl odsouhlasen příspěvek z Wspolku  na částku Kč  36400.

 

3/ V září 2018 by se měla zrealizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že náv

 

4/ Finance na materiály byly odeslány – je to 74 000 Kč, v účetnictví zavedeno v registru smluv

 

5/ Vzhledem k tomu, že nejspíš bude končit stavební povolení pro úpravy kolem školy (zjistí Petr Muck) byla podána u společnosti Residomo žádost o dotaci na písek na doskočiště a barvy na asfalt. Čekáme na přiklepnutí.

Ke společnosti OZO je nutno podat žádost do konce dubna. Popřemýšlet, jak by se to dalo zařídit, abychom mohli vyklidit skládku vedle školy na místě bývalých garáží  - domluvit se s městem a technickými službami. Druhou možností je zažádat o zkulturnění školního pozemku – výsadba živého plotu apod.

 

6/ Schůzka ohledně RVP s rodiči by měla proběhnout v tělocvičně školy dne 10. 4. 2018 v 16h, před třídními schůzkami. Předem bude osloven pan Jedlovec, aby přednesl vyjádření pro rodiče k tomuto tématu.

Co se týče schůzky s rodiči, chceme otevřít debatu. Jde o rodiče, kteří mají zájem o waldorfskou pedagogiku na této škole, uvědomit si nebezpečí ze strany RVP, vyjmenovat toto rodičům, informovat je  o w-spolku – webu, informacích. Chceme oslovit rodiče, zda se v jejich řadách nenajde ochotný sociolog či pedagog, který by dokázal odborně posoudit nebezpečí plynoucí ze zamýšlené digitalizace školství pro alternativní školy.

Momentálně probíhá revize RVP a existuje reálná možnost testování dětí v uzlových bodech, což by nás omezilo.

Chceme zjistit, jak se i sami rodiče chtějí postavit k zamýšlené digitalizaci. Přijmou omezení anebo se mu postaví? Zatím vše probíhá tak nějak tajně na Digi česko -  vzdělávání do roku 2020.

 

7/ Financování letní školy v Semilech pro učitele - je možno zaplatit celý účastnický příspěvek na hlavu, tomu, kdo se bude chtít zúčastnit, a to z peněz na kolegium. Je tedy nutno zjistit zájem. Do budoucna se budou náklady (jako např. úhrada asociaci a semináře v Semilech) hradit přímo. Je nutno naplánovat výdaje na ty to účely. Je něco, co spolkne větší množství peněz?

 

Závěr:  Příště začneme diagramem o propojení školy, rodičů a W-spolku a také plánováním organizace valné hromady W-spolku

 

Termín příští schůzky:

Dne:  22. 5. 2018

Termín valné hromady:

Dne:  29. 5. 2018

Zápis pořídila:    Petra Bischof Tomešová

Zápis ověřila:     Dominika Najvert

Zápis s jednání v PDF: 2018-03-20.pdf (52 kB)