Zápis z jednání W-spolku, 27.2.2018

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:          27. 2. 2018

Účastníci:       viz prezenční listina

 

 

Tato schůze byla zaměřena na stanovení tematických okruhů debat ohledně Waldorfské pedagogiky.

Nejdůležitějším tématem se jeví tématika RVP (rámcově vzdělávací program): hrozby RVP, potažmo striktních podmínek, kdy a co přesně má být zvládnuto v dané třídě a daném stupni, co by mělo být zachováno z Waldorfské pedagogiky, co to znamená pro naši školu, jaký dopad to má na Waldorfskou pedagogiku, jak mohou pomoci rodiče. K této diskuzi a k seznámení s plánovanými změnami ohledně RVP bude vyčleněna schůzka zástupců školy a W-spolku s rodiči plánovaná předběžně na datum 10. 4. 2018 v 17.00 hodin v tělocvičně (po třídních schůzkách).

 

V rámci diskuse zazněl návrh na placení účastnického poplatku na vzdělávání pedagogů, které se koná v prázdninovém měsíci v Semilech, z příspěvků kolegia. Bude projednáno na příští schůzi W-spolku.

 

Došlo k podpisu 2 darovacích smluv:

1. Poskytnutí finanční daru škole ve výši 73 671Kč na spotřební materiál a nespotřební materiál do výuky a na vybavení školy a školní družiny.

2. Poskytnutí finančního daru škole na úhradu příspěvku Asociaci waldorfských škol ve výši 33 000Kč.

 

Termín příští schůzky: 20. 3. 2018 v 16.00

 

Zápis pořídila: Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:  Dominika Najvert

Dne: 12. 3. 2018        

 

Zápis z jednání v PDF: 2018-02-27.pdf (226,5 kB)