Zápis z jednání W-spolku, z.s. - 24.10.2017

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:          24.10.2017

Účastníci:       viz prezenční listina

 

z minula:

 

1. směrnice 1/2017

byla probrána Směrnice 1/2017, ve které se hovoří o výši členských příspěvků na školní rok 2017/18. Členský příspěvek je ve výši 50 Kč.

Termín zaplacení je pro stávající členy do 30.9.2017 na účet spolku, tj. 2300605027/2010. Noví členové tento příspěvek mají uhradit do 14 dní od podání písemné přihlášky.

10/2017: bylo zaplaceno 17 příspěvků, dohodli jsme se, že současné členy, kteří ještě nezaplatili, pošleme znovu e-mail ohledně platby příspěvků

Úkol:

Rozeslat e-mail členům, kteří ještě nezaplatili, s dalším upozorněním na existenci této směrnice.

Zodpovídá:

G.Zeisberger

2. předání zprávy o hospodaření – 10/2017 pracuje se na tom

Hospodář seznámil účastníky se zprávou o hospodaření.

Tato zpráva bude zveřejněna ve veřejném rejstříku, na webových stránkách W-spolku. Jednotlivé výdaje jsou vedeny u třídních učitelů. Je také možnost nahlédnout do účetnictví, případně na transparentní účet W-spolku.

S tímto souvisí i požadavek změny účetního období z kalendářního roku na školní rok.

Úkol:

Zveřejnění ve veřejném rejstříku – zodpovídá D.Najvert

Zveřejnění na webových stránkách – zodpovídá G.Zeisberger –  10/2017 po dodání (p. Mück) vyvěsit

Změna účetního období – zodpovídá P.Mück, D.Najvert

3. plán W-spolku na školní rok 2017/18

Předsedkyně seznámila účastníky s plánem W-spolku na školní rok 2017/18:

- změna stanov

- systematičtější spolupráce mezi W-spolkem a vedením školy – 10/2017 na listopadovou schůzi nachystá p. Najvert nástřel možných změn

- aktivní přístup W-spolku k akcím školy

4. Žádost o zrušení skládky

Paní ředitelka zaslala na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz k rukám starostky a všech místostarostů. Požádala W-spolek o podporu žádosti. Pokud nebude reakce ze strany úřadu, zapojíme i rodiče.

10/2017: součástí zápisu je zaslána korespondence ohledně tohoto problému

5. Sodexo

Jednání ohledně Sodexo postoupily. Zřizovatel sice smlouvu se Sodexo ponechává, ale jednotlivé školy si mohou vybrat svého dodavatele stravování. S výměnou je ale spojena řada změn (dovoz, objednávkový systém atd.). Je nutná příprava výběrového řízení.

W-spolek nabídl pomoc, s přípravou výběrového řízení pomohou manželé Štěpánkovi, kterým je možno posílat tipy s referencemi ohledně zkušeností s jídlem pro děti. Jedná se o cca 40 jídel pro MŠ a 150 jídel pro ZŠ.

E-mail, na který je možno posílat kontakty a informace: petr.stepanek@post.cz

10/2017: p. Štěpánek se nemohl zúčastnit schůze, bude jím přeposláno shrnutí. Paní Najvert navrhla spojit se s MŠ Dvořákova, která také hledá nového dodavatele

6. Nabídka kroužků

W-spolek by rád rozšířil nabídku kroužků zejména pro I. stupeň. Jedná se o divadelní, dramatický kroužek nebo turistický kroužek nebo výtvarný kroužek. Bohužel v rámci konání kroužků je nutné zaplatit škole nájem.

Úkol trvá:

paní Holeksová zjistí u zřizovatele možnou výjimku ohledně placení nájmu

7. Webové stránky W-spolku

Webové stránky budou nově obsahovat složku se zápisy ze schůzí. Dále budou upraveni zástupci pro jednotlivé třídy.

10/2017: je nutno opětovně zkontrolovat web

Úkol:

Předání informací paní Šuterové a kontrola webu

Zodpovídá:

G.Zeisberger

 

NOVĚ:

8. 200 výročí Waldorfu

Přítomni byli seznámeni s akcí „pohlednice“, která se chystá ke 200. výročí Waldorfských škol. Školy mezi sebou budou posílat pohlednice (1200 kusů). Žáci naší školy pohlednice vlastnoručně namalovali. Škola bude potřebovat finanční příspěvek 5000 Kč.

9. Dračí týden

Akce byla zdařilá, byla zajištěna členy W-spolku. Na příště se doporučuje větší informovanost hlavně ve školce, rodiče nevěděli, že na tuto akci jsou také zváni děti, které nenavštěvují družinu.

10. Beskydský Mont Blanc

V součtu se ušlo 1093 km!, zúčastnilo se průměrně 20 lidí (převážně děti). Přítomni se shodli, že tato aktivita je velmi přínosná. Paní Najvert navrhla spojit se s organizátory www.jdeseven.cz a vyhlásit celoroční akci JDEME VEN S WALDORFEM.

Úkoly:

zajištění seznamu akcí – zodpovídá p. Najvert

výstupní článek z Beskydského Mont Blancu na web – zodpovídá p. Mück

propagace Jdeme ven s Waldorfem – zodpovídá p. Zeisberger ve spolupráci s p. Šuterovou

11. Hospodaření

Bylo vybráno 2/3 příspěvků, seznamy budou jednotlivým učitelům zaslány p.Mückem. Na schůzi se jednalo, jak naložit s přebytky v jednotlivých třídách. Usnesli jsme se, že přebytky z tříd je možno po dohodě v rámci kolegia převést na příští rok do té samé třídy.

12. Martinská slavnost

Dohodli jsme se na organizaci občerstvení Martinské slavnosti (převoz várnice, stolku, pytlů na odpadky..). Paní ředitelka osloví rodiče přes třídní učitele s žádostí o přípravu občerstvení. Na místě se bude podávat horký čaj (doporučujeme vzít dětem vlastní kelímky). Na místě bude organizace jiná než loňský rok. Děti budou stát s třídními učiteli na jedné straně, rodiče na druhé jako diváci. Tuto organizační záležitost přidá paní ředitelka k mejlu ohledně přípravy občerstvení

Úkol:

oslovení rodičů ohledně občerstvení a místní organizaci

Zodpovídá:

paní Holeksová (prostřednictvím třídních učitelů)

13. Setkání rodičovských waldorfských spolků

O víkendu 25.-26.11.2017 se koná setkání rodičovských waldorfských spolků (Písek). Na tomto setkání se bude řešit zejména plánovaná revize Rámcového vzdělávacího programu a vznik nové – tato záležitost může být pro waldorfské a jiné alternativní školy téměř likvidační. Proto navrhujeme, aby za rodiče na tuto akci jeli min 2 zástupci. Byla navržena paní Jana Davidová a Ivana Fehérová.

V případě zájmu budeme rádi, když se této akce zúčastní i jiní rodiče. Pozvánka a další materiály ohledně  této problematiky jsou přílohami tohoto zápisu.

Zápis pořídila: Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:  Dominika Najvert