Zápis z Valné hromady konané dne 6.6.2017

 

A) Místo a doba konání:

Řádná valná hromada se konala v jídelně školy Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, sídlem Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

Začátek:           17 hod.

Konec:             18.30 hod.

 

B) Jména orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:           Richard Janoštík

Zapisovatel:                               Gabriela Zeisberger

Účastno členů W-spolku: 23 z celkového počtu 36. Valná hromada je usnášeníschopná.

 

C) Popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady:

Předseda W-spolku, z.s. se sídlem Na Mlýnici 611/36, Ostrava svolal řádnou valnou hromadu na 17.00 hodinu dne 6.6.2017, do sídla společnosti, s tímto programem jednání:

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení výše finančních příspěvků pro školní rok 2017/18

3. Zvolení předsednictva

4. Zvolení kontrolní komise

5. Ukončení

 

1. Zahájení valné hromady

Pan Janoštík, předseda valné hromady, přivítal přítomné členy W-spolku, z.s.

 

2. Schválení výše finančních příspěvků pro školní rok 2017/18

Pan Janoštík shrnul rozdělení finančních prostředků z finančních příspěvků rodičů (viz příloha Čerpání finančních prostředků).

Bylo navrhnuto:

1.     navýšení ročních příspěvků pro školní rok 2017/18 takto: pro 1. třídu z 2500 Kč na 2900 Kč, pro 2. – 9. třídu z 2300 Kč na 2500 Kč. Pro školku a družinu zachovat stejnou výši.

2.     navýšení jen pro 2. – 9. třídu z 2300 Kč na 2500 Kč, ostatní ve stejné výši; částku 2500 Kč pro první třídu nechat plně k dispozici třídnímu učiteli ve 100 % (mínus příspěvek na žáka v hodnotě 200 Kč

3.     částku 2500 Kč pro první třídu nechat plně k dispozici třídnímu učiteli ve 100 % (mínus příspěvek na žáka v hodnotě 200 Kč); ostatní ve stejné výši

Výsledky hlasování:

Návrh

1.

2.

3.

PRO

0

3

19

PROTI

22

19

3

Zdržel/a

1

1

1

Na základě hlasování byl přijat návrh č. 3, tzn. částku 2500 Kč pro první třídu nechat plně k dispozici třídnímu učiteli ve 100 % (mínus příspěvek na žáka v hodnotě 200 Kč)

3. Volba předsednictva

Předseda valné hromady pan Janoštík vyzval přítomné členy s možností vstoupit do předsednictva
W- spolku.

Diskusí byli navrženi tito kandidáti:

Peter Mück

Gabriela Zeisberger

Petra Bischof Tomešová

Dominika Najvert

Poté předsedající valné hromady vyzval členy k hlasování.

Výsledky hlasování

Kandidát

Petr Mück

Gabriela Zeisberger

Petra Bischof Tomešová

Dominika Najvert

PRO

18

18

18

18

PROTI

0

0

0

0

Zdržel/a

5

5

5

5

 Všichni kandidáti byli přijati za členy předsednictva. Předsednictvo tedy čítá 4 osoby.

Stávající předseda p. Janoštík předá svou funkci nově zvolenému předsedovi do 30.9.2017. V součinnosti stávající předseda p. Janoštík dokončí svou činnost předáním zprávy o hospodaření.

4. Volba kontrolní komise

Následně předsedající přešel k volbě členů kontrolní komise. Byla navržena paní Résöová.

Pro bylo 21 členů W-spolku, 2 se zdrželi hlasování.

Paní Résöová byla zvolena jako jediný člen kontrolní komise.

6. Předsedající valné hromady na závěr poděkoval členům spolku za účast. Paní Seidlová jménem spolku poděkovala panu Janoštíkovi za skvělou předsednickou práci ve W-spolku.

 

Zapisovatel valné hromady: Gabriela Zeisberger

Předsedající valné hromady: Richard Janoštík

Ověření zápisu provedli členové výboru. 

 

Zápis z Valné hromady 2017 Zápis_z_Valné_hromady_2017.pdf (45,8 kB)