Zápis ze setkání zástupců waldorfských spolků - 24.11.2017, Písek

Setkání zástupců waldorfských spolků 24.11.2017

Revize RVP – rámcového vzdělávacího programu

Na začátek je potřeba říci, že se nejedná o akutní stav, ale jde o běh na dlouhou trať. Připravovaná revize RVP, tak jak je v současné chvíli navržená, v podstatě neumožňuje jakékoliv vzdělávání inovativního charakteru – pro waldorfskou pedagogiku v ČR je dá se říci likvidační.

Zjednodušeně se jedná o jakýsi návrat zpět ke školním osnovám (jak jsme je znali před rokem 1989), kdy učitel má přesně nadefinováno co, kdy a v jaké hodinové dotaci má učit. Při tomto pak nezbude čas např. na hodiny Eurytmie, výuku dvou jazyků apod.

Kromě toho návrh revize RVP říká, že ověřování znalostí dětí bude testováno (prakticky ze všech předmětů) na konci 3., 5., 7., 9. třídy a v poslední třídě MŠ.

V souhrnu by to znamenalo, že stát nám v rámci povinné školní docházky neumožní ani svobodný výběr formy vzdělávání našich dětí.

Současně již tři roky probíhá tzv. digitalizace škol. Součástí tohoto je také program dotovaný EU, který aktuálně připravuje studenty na všech našich pedagogických fakultách na to, aby byli schopni vzdělávat za pomoci médií. V praxi to znamená, že při výuce např. jazyka českého budou děti využívat Word, v matematice Excel, v přírodopise Wikipedii apod. a v předmětu IT bude již na základních školách vyučováno programování. Na prvním stupni ZŠ objektové programování, na druhém stupni pak již textové. Zároveň by měla příprava k tomuto začít již v předškolních třídách MŠ formou interaktivních her na PC.

Tomuto programu je přímo podřízena Revize RVP (zdroj: Konference o digitálním vzdělávání, zaměstnání a digitální společnosti, Digikoalice.cz, 22. 11. 2017).

Cílem digitalizace škol je lépe připravit děti na budoucnost tím, že budou zvládat základní programovací jazyky již na ZŠ.

Využívání médií v předškolním věku je však v přímém rozporu s učením Rudolfa Steinera – ohrožuje duchovní vývoj dítěte a brzdí plné rozvinutí jeho kreativních, sociálních, komunikačních aj. schopností a kompetencí. Přirovnat se to dá např. k řízení auta…  Stejně jako počítače a telefony je využíváme každý den všichni, ale nikdo z nás by šestileté dítě za volant neposadil.

Doporučená literatura – „GAWAN 2.1  Průvodce rodičů po mediální džunglí“ (vydala Asociace WŠ ČR) výtisk brožury lze objednat zakoupit za 50 Kč.

Zástupci Asociace WŠ aktivně jednají s kompetentními úřady s cílem vytvořit „stínové” RVP (nejen) pro waldorfskou pedagogiku a zpracovat vlastní návrh Vzdělávacího programu v oblasti médií (dle německého modelu).

Není proto potřeba podléhat panice, ale…

co se po nás (rodičích) chce je, abychom se mezi sebou navzájem informovali o tom, co ministerstvo školství připravuje, protože se zatím vše děje v tichosti – bez valného zájmu médií. Je třeba, aby se o chystané revizi RVP dovědělo co nejvíce lidí a zároveň, abychom zůstali pozorní a bdělí, protože může nastat situace, kdy bude potřeba se navzájem zaktivizovat, vyjádřit hlasitě svůj názor a podpořit učitele dříve než by mohla být celková situace nezvratná.

Také hledáme odborníky z IT oborů, psychology z oblasti vývojové psychologie, právníky. Kohokoliv, kdo by se mohl k dané problematice vyjádřit a pomoci.