Potvrzení o přijetí daru za rok 2018

V průběhu měsíce ledna budeme vydávat potvrzení o přijetí daru na všechny finanční dary i příspěvky poukázané W-spolku za rok 2018, kterým lze snížit daňový základ. Máte-li  o toto potvrzení zájem, odevzdejte níže uvedené  formuláře na recepci školy.

Čitelně vyplněné formuláře:

vložte, prosím, do obálky označené jménem dítěte a jemu přiděleným variabilním symbolem (jmény dětí a jejich variabilními symboly).
 

Formuláře naleznete také zde ke stažení.

Potvrzené formuláře budou k vyzvednutí v následujícím týdnu ve stejných obálkách opět na recepci školy.

 

                                                                                                                                                                                            

 

Vítejte na webu W-spolku,z.s

 

W-spolek. z.s. ( dále jen Spolek )  je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 12. června 2014 a jehož cílem je podpora Waldorfské základní a mateřské školy v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36.

V současné době zajišťuje Spolek  širokou podporu škole. Jeho členové jsou z velké většiny rodiče žáků školy a školky a aktivně se účastní na chodu školy. Pomáhají s pořádáním přednášek s waldorfskou tématikou, prezentací školy na veřejnosti , spoluvytvářejí školní slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími organizacemi, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy.

Spolek se také zapojuje do projektů, které napomáhají vylepšit naše životní prostředí a vyzdvihují místa, která se v Ostravě opomíjejí.

Podporujeme :  

www.zswaldorfostrava.cz/