Návrat dětí do škol - COVID-19

Vážení členové W-spolku, rodiče, pedagogové,
v uplynulém týdnu jsme se na vás obraceli s žádostí o seznámení se s dopisem, který jsme napsali za W-spolek, z.s., protože nás trápí současná situace na školách spojená s rotační výukou žáků 1. stupně, celodenním nošením roušek a pravidelným testováním. K dopisu, který naleznete na odkaze níže, se připojilo 91 rodičů. Tento byl adresován k rukám zřizovatele, ombudsmana, ministra zdravotnictví a ministra školství.
Trápí nás však také absence docházky pro žáky druhého stupně, ke které se máme v plánu vyjádřit, připojit, upozornit na skutečnost, jak je pro žáky staršího školního věku obtížné vyrovnávat se se situací, do které se dostali vlivem distanční výuky.
Jsme v kontaktu s ostatními waldorfskými spolky, které působí na území České republiky a dále budeme prosazovat společný postup, který by umožnil zejména návrat všech dětí do škol bez rotační výuky a obnovení výchov pro waldorfské školy velmi důležitých.
Dominika Najvert
předsedkyně

Odeslaný dopis zřizovateli, ombudsmanovi, ministru zdravotnictví a ministru školství Dopis_rodicu_clenu_spolku.pdf (2,6 MB)

Přidat se k iniciativě Návrat dětí do škol můžete kliknutím na tento odkaz nebo informace najdete v sekci Aktuální projekty/Návrat dětí do škol - COVID-19

 

Za přispění nadačního fondu RESIDOMO byla ve dnech 23. - 27. září 2019 W-spolkem, z.s. realizována závěrečná fáze podpořeného projektu "Zahrada a hřiště, místo kde se setkáváme".
Celkové náklady na realizaci projektu byly 12 800 Kč. Děkujeme nadačnímu fondu RESIDOMO za příspěvek  10 000 Kč na tento projekt, ze kterého se těší všichni, kteří tráví čas na zahradě a hřišti Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava.

Vítejte na webu W-spolku,z.s

 

W-spolek. z.s. ( dále jen Spolek )  je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 12. června 2014 a jehož cílem je podpora Waldorfské základní a mateřské školy v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36.

V současné době zajišťuje Spolek  širokou podporu škole. Jeho členové jsou z velké většiny rodiče žáků školy a školky a aktivně se účastní na chodu školy. Pomáhají s pořádáním přednášek s waldorfskou tématikou, prezentací školy na veřejnosti , spoluvytvářejí školní slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími organizacemi, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy.

Spolek se také zapojuje do projektů, které napomáhají vylepšit naše životní prostředí a vyzdvihují místa, která se v Ostravě opomíjejí.

Podporujeme :  

www.zswaldorfostrava.cz/