Potvrzení o přijetí daru za rok 2023

Vážení rodiče,

budeme opět vydávat potvrzení o přijetí daru na všechny finanční dary i příspěvky poukázané W-spolku za rok 2023, kterým lze snížit daňový základ.

Máte-li  o toto potvrzení zájem:

  • zašlete vyplněnou darovací smlouvu emailem na info@wspolek.cz. Potvrzení daru bude v tomto případě odesláno zpět elektronicky na email.

Nebo:

  • odevzdejte 2 x darovací smlouvu na recepci školy. Potvrzené formuláře budou k vyzvednutí v následujících týdnech ve stejných obálkách na recepci školy

Vše vložte, prosím, do obálky označené:

  • přiděleným variabilním symbolem
  • třídou do které dítě dochází (v případě více dětí ve škole jejich variabilními symboly a třídami).
  • kontaktním emailem

Požadujeme čitelně vyplněné formuláře (včetně podpisu).

Datum na smlouvě by mělo odpovídat datu platby v roce 2023.

Formuláře jsou v sekce ke stažení.

Případně tady: PDF - Darovací_smlouva_2023.pdf (111,7 kB), WORD (.docx) - Darovací_smlouva_2023.docx (31,3 kB)

 

Vítejte na webu W-spolku,z.s

 

W-spolek. z.s. ( dále jen Spolek )  je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 12. června 2014 a jehož cílem je podpora Waldorfské základní a mateřské školy v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36.

V současné době zajišťuje Spolek  širokou podporu škole. Jeho členové jsou z velké většiny rodiče žáků školy a školky a aktivně se účastní na chodu školy. Pomáhají s pořádáním přednášek s waldorfskou tématikou, prezentací školy na veřejnosti , spoluvytvářejí školní slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími organizacemi, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy.

Spolek se také zapojuje do projektů, které napomáhají vylepšit naše životní prostředí a vyzdvihují místa, která se v Ostravě opomíjejí.

Za přispění nadačního fondu RESIDOMO byla ve dnech 23. - 27. září 2019 W-spolkem, z.s. realizována závěrečná fáze podpořeného projektu "Zahrada a hřiště, místo kde se setkáváme".
Celkové náklady na realizaci projektu byly 12 800 Kč. Děkujeme nadačnímu fondu RESIDOMO za příspěvek  10 000 Kč na tento projekt, ze kterého se těší všichni, kteří tráví čas na zahradě a hřišti Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava.

 

Podporujeme :  

www.zswaldorfostrava.cz/