Vzdělávání

V této sekci naleznete informace k waldorfské pedagogice, novinky z oblasti vzdělávání, odborné texty, zajímavé články a odkazy. 

Novinky a informace z oblasti vzdělávání - Revize RVP

Analýza Bílé knihy

Dokument Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice v roce 2001 vyhodnocuje, do jaké míry byly naplněny cíle stanovené v roce 2001 v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice neboli v Bílé knize. Ke stažení: av_evaluace_bk.pdf (576,6...
Celý článek

Revize RVP - vyhodnocení ankety

Revize RVP –vyhodnocení ankety Cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání Zveřejnění dotazníku na webu NÚV Použitá metoda: anketa Termín sběru dat: 14. 7. –20. 9. 2017 Velikost vzorku: 932 respondentů (z toho 772 pedagogů) Dokument v PDF ke...
Celý článek

Pravý břeh: Jak v Česku zlepšit vzdělávání

Publikujeme text Jiřího Nantla, někdejšího náměstka ministra školství, v současnosti ředitele Středoevropského technologického institutu a experta ODS pro výzkum a inovace. Mezi klíčová témata vzdělávací politiky podle jeho názoru patří rovné vzdělávací šance, podpora individualizace výuky a...
Celý článek