Zápisy z členských schůzí

Zápis ze schůze W-SPOLKU 14.5.2019

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování:   Podnět z kolegia  - žádosti rodičů o odstranění garáží/černé skládky V řešení, řeší paní Vonášková Spoluprác rodiče – škola Paní Tejkalová předala informaci o spolupráci paní ředitelky, kdy zpracované materiály W-spolkem bude dále...
Celý článek

Zápis ze schůze W-SPOLKU ZE DNE 26. 3. 2019

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování:   Akce „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“   Akci poznamenalo špatné PR. Máme poučení pro příště, je potřeba více reklamy, která zaujme a to především děti, pro které to děláme. Tedy barevné plakáty do prostor školy, školky a ŠD – úkol pro P....
Celý článek

Zápis ze schůze W-SPOLKU ZE DNE 12. 2. 2019

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování: V září 2018 se měla realizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že návrhy dá jak škola, tak W-spolek (potažmo rodiče). Návrhy za W-spolek se budou shromažďovat u paní...
Celý článek

Zápis ze schůze W-SPOLKU ZE DNE 8. 1. 2019

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování: V září 2018 se měla realizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že návrhy dá jak škola, tak W-spolek (potažmo rodiče). Návrhy za W-spolek se budou shromažďovat u paní...
Celý článek

Zápis ze schůze W-SPOLKU ZE DNE 6.11.2018

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování: V září 2018 by se měla zrealizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že návrhy dá jak škola, tak W-spolek (potažmo rodiče). Návrhy za W-spolek se budou shromažďovat u paní...
Celý článek

Zápis ze schůze W-SPOLKU ZE DNE 16.10. 2018

1. Kontrola úkolů z minula a pokračování: V září 2018 by se měla zrealizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že návrhy dá jak škola, tak W-spolek (potažmo rodiče). Návrhy za W-spolek se budou shromažďovat u paní...
Celý článek

Zápisy z Valných hromad W-spolku, z.s.