W-spolek, z.s.

Waldorfská a mateřská škola je to, co nás spojilo dohromady a přivedlo na myšlenku Spolku.

W-spolek, z.s. přátel WZŠ a MŠ v Ostravě  ( dále jen "Spolek" ) je dobrovolná nevládní, nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Našim cílem je  podpora formou spoluorganizování školních a propagačních akcí, udržováním kontaktu s Asociací waldorfských škol ČR a dalšími waldorfskými MŠ, ZŠ a SŠ.

Nedílnou součástí činnosti spolku je také podpora osvěty formou přednášek, kurzů a seminářů s cílem zvýšit povědomí o principech waldorfské pedagogiky.

Spolek rodičů zastřešuje řadu aktivit, které podporují jedinečnost waldorfské školy. Lidé, kteří se podílí na jejich organizaci jsou velmi různorodí, což můžeme vnímat jako ukázku spolupráce napříč celým tímto kolektivem, jako ukázku možnosti nenásilného fungování společnosti. Žádná podaná ruka zde není odmítnuta.

Jeho členové  pomáhají s osvětovou činností (pořádání přednášek, prezentací školy na veřejnosti), spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na pracech při úpravách budovy školy.

Spolek je otevřený pro další nové členy, kteří mají zájem se aktivně podílet na jeho činnosti. Je zaměřen zejména na rodiče žáků WZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici 36. Pokud chcete a můžete pomoci a máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

      Hlavní cíle :

  • podpora waldorfské školy a školky v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36
  • organizování školních slavností a akcí během školního roku
  • zajišťování materiální a finanční stránky běhu školy
  • pořádání přednášek nejen o waldorfské pedagogice