add Sběr papíru

Sběr papíru probíhá na čistě dobrovolné rodičovské úrovni a jeho výtěžek nejde ve prospěch W-spolku, z.s., ale jak jsme již psali, bude použit pro děti rodičů, kteří se této akce účastní a po domluvě buď děti někam vezmeme nebo jim něco koupíme. Proto je důležité, abychom věděli kdo s námi sbírá. Akci zorganizovali a zaštiťují především rodiče, kteří nejsou našimi členy.