MASOPUST

Na vědomost vám dáváme, že se konati chystáme Masopustní rej.

 V úterý 10.2.2015 v 16 hodin společně vyrazíme od budovy Radnice městského obvodu MOaP (u
zastávky Elektra) v maskách a veselé náladě na procházku centrem města.

Očekáváme vaši hojnou účast a pomoc s organizací - příprava masek, programu,
občerstvení a reklamních laskomin.

Učitelé Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava

wspolek.webnode.cz/news/masopust/