Michaelská slavnost

Svatý Michael jeho jméno zní jako bojový pokřik proti těm, co by se chtěli rovnat Bohu.

Svatým Janem je představen v Apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví píseň "Byl boj na nebi" ... s drakem zlým, lstivým. Zpívá se v ní, že drak na zem je svržen, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen, ten drak musí být přemožen.

 

Ve Waldorfské škole vždy na konci září probíhá Michaelská slavnost. Účastní se jí  menší děti a starší ročníky jim připravují program. Je to jedna z mála slavností, které děti prožívají samy za sebe – bez rodičů.

Michael je archanděl, který je nejčastěji zobrazován ve zlatém brnění s mečem. V druhé ruce drží váhy. Bojuje s drakem, kterého nezabije, ale jen připoutá k zemi. Toto podzimní období je také příroda plná zlatého listí… Je zde symbolika boje dobra a zla. Kdyby neexistovalo zlo, nemůžeme poznat dobro – proto ani Michael draka nezabíjí. Proto si tento svátek připomínáme právě na podzim.

Děti se přípravou na tuto slavnost, kromě samotné legendy, výrobků v pracovní výchově a písniček v hudební výchově učili něco pro sebe. Být odvážný, rozhodný a vědět kdo jsem.

Samotnou Michaelskou slavnost prožili za krásného počasí celý den venku. Starší žáci mladším a dětem školkovým připravili program, ve kterém museli splnit  rytířské úkoly a nakonec museli „zabít draka“. Na to si každý z nich donesl vyrobenou kometu.

Pojďte se na to podívat...