Učitelské noviny - článek: Návrh ministerstva přišel potichu a nečekaně