Zápis z jednání W-spolku - 11.9.2018

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:  11.9.2018

1.       Přivítání nových členů a zástupce školy

2.       Projekt rekonstrukce zahrady (navázáno na bod z minula)

3.       Besedy vedené společností Renarcon

4.       Dramatický kroužek (navázáno na bod z minula)

5.       Otevřená knihovna

6.       Sousedské knihovny

7.       Různé

 

 

Z minula:

3/ V září 2018 by se měla zrealizovat výmalba dvorku v rámci projektu „Zahrada a hřiště – místo, kde se setkáváme“. Bylo dohodnuto, že návrhy dá jak škola, tak W-spolek (potažmo rodiče). Návrhy za W-spolek se budou shromažďovat u paní Štěpánkové.

Mezi návrhy jsou: šibenice, matematická pyramida bez čísel, labyrint, had s prázdnými kolečky (např. na násobilku), piškvorky, twister, člověče nezlob se, panák, bludiště, obyčejné čáry na házení).

W-spolek navrhl, že do výroby šablon by mohly být zapojeny děti z vyššího stupně školy.

Přílohou tohoto zápisu jsou fotky jako tipy na případné použití v rámci malování na dvorku a hřišti.

V 10/2018 se bude dále realizovat pískové doskočiště.

Dále Wspolek navrhl na příští rok požádat Residomo o finance na vybudování zahradního domečku a přírodních prvků na zahradu (květena – svízele, drobné popínavé květiny na plot).

 

Nově bod 2:

Ze školy jsme k projektu nedostali žádnou zpětnou vazbu, za W- spolek není nikdo, kdo by se projektu kreativně mohl věnovat a projekt dokončit.

Návrh: obrátit se na studenty a učitele Waldorfské střední školy

Úkol: paní Gadatschová domluví termín schůzky se zástupci lycea, pokud by oni byli ochotni se projektu ujmout.

V případě, že ne, je v návrhu spolupráce se Střední uměleckou školou (kontakt paní Davidová)

 

4/ Dramatický kroužek bude dobrovolné, nepravidelné setkání dětí, rodičů a učitelů cca 1- 2x do měsíce. Výsledkem těchto setkání pak bude představení pro ostatní u příležitosti společných akcí a slavností školy.

 

Nově bod 4:

Jelikož se otvírá hudebně dramatický kroužek, tak avizovaný dobrovolný dramatický kroužek se přesune na pozdější období (II. pololetí). V návrhu je hra František z Assisi, pro 12-16 lidí, v plánu je, že ve hře bude hrát jeden zástupce školy a min jeden zástupce za rodiče.

 

5/ V prostorách školy bude otevřená knihovna – v této bude možnost zapůjčení knih s waldorfskou tématikou.

-          splněno.

-           

-          6/ V rámci GDPR požaduje W- spolek se sídlem v budově škol, uzamykatelnou skříňku, kde budou uloženy šanony s účetnictvím a dalšími dokumenty W-spolku. Informace o nakládání s daty bude vyvěšena na webu.

-          Trvá

Nově:

Jelikož W-spolek je spojen se školou, navrhujeme se spojit se správcem školy, který tvořil GDPR pro školu, aby spolku pomohl se směrnicí. Prosíme o domluvu a kontakt na správce GDPR za školu, aby pomohl s nastavením předpisů W-spolku dle směrnice k GDPR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Předsedkyně spolku přivítala nové členy a zástupce školy, paní Evu Tejkalovou. Paní Tejkalová je přímým prostředníkem mezi spolkem a školou v obou směrech. Tímto dojde ke zkvalitnění komunikace mezi spolkem a školou.

 

3.

Předsedkyně otevřela debatu besed od organizace Renarcon zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (gamblerství, šikana, závislosti atd.). Bylo by dobré se ujistit, že besedy určené nově pro žáky na I. stupni, budou vedeny v souladu s waldorfskou pedagogikou a nebudou jim předčasně v rámci 1. - 4. třídy sdělovány jako prevence před škodlivými jevy, informace, které naši žáci zatím neřeší a nesetkávají se s nimi.

Tip: preventivní přednášky dělají např. AZ help.

 

5.

Předsedkyně poděkovala prostřednictvím zástupce školy paní ředitelce za realizaci tzv. otevřené knihovny. U pana vrátného je možno si zapůjčit knihy s waldorfskou tematikou a jinou odbornou literaturou vztahující se k waldorfskému učení.

 

6.

Připomněli jsme si, kdo má jakou sousedskou knihovničku ve správě.

Místo

Zodpovědná osoba

Dětský ráj

manželé Štěpánkovi /paní Najvert

ZOO Ostrava

paní Gadatschová

Úřad Michálkovice

paní Gadatshová

Bílá

paní Holeksová

 

Aktuálně:

Do areálu Dětského ráje je potřeba navést knihy – zodpovídá p. Štěpánek

ZOO Ostrava – zde dlouhodobě nebyly knihy, navíc knihovnička se houpe a potřebovala by natřít – zodpovídá p. Gadatschová s pomocí svého manžela J

Michálkovice (točna trolejbusů) – kontrola a případné dodání knih – zodpovídá p. Štěpánek

Dále jsme se usnesli, že by bylo vhodné na knihovničky dát leták – krátké povídání o Waldorfské ZŠ, k čemu to je, odkaz na web). Návrh letáku byl zaslán paní Najvert ke grafické úpravě panu Mückovi, roznos po knihovničkách p. Štěpánek.

7.

- Otvírá se možnost kursu Eurytmického cvičení – kdo má zájem, hlaste se paní Gadatschové (mejl: gadatschova@seznam.cz). Kurs by probíhal v eurytmické učebně v Porubě začátkem října.

- Žádost paní Kulhánkové na nákup výtvarných potřeb (akvarelové barvy v hodnotě cca 8700 Kč). Členové W-spolku se k tomuto požadavku vyjádřili kladně, pokud tedy tuto žádost schválí kolegium, W-spolek souhlasí, aby tento nákup šel z prostředků kolegia.

- Hospodář p. Mück připomněl, že je potřeba zaplatit členské příspěvky ve výši Kč 50 za školní rok 2018/19. Tímto prosíme členy o zaplacení na transparentní účet, do poznámky napište své jméno.

Termín příští schůzky: úterý 17.00 hodin dne 16. 10. 2018

Zápis pořídila:    Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:     Dominika Najvert

Zápis z jednání v PDF: 2018-09-11.pdf (58,5 kB)