Zápis z jednání W-spolku, z.s. - 12.9.2017

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:          12.9.2017

Účastníci:       viz prezenční listina

 

1. směrnice 1/2017

byla probrána Směrnice 1/2017, ve které se hovoří o výši členských příspěvků na školní rok 2017/18. Členský příspěvek je ve výši 50 Kč.

Termín zaplacení je pro stávající členy do 30.9.2017 na účet spolku, tj. 2300605027/2010. Noví členové tento příspěvek mají uhradit do 14 dní od podání písemné přihlášky.

Úkol:

Rozeslat e-mail stávajícím členům s upozorněním na existenci této směrnice.

Zodpovídá:

G.Zeisberger
 

2. předání zprávy o hospodaření

Hospodář seznámil účastníky se zprávou o hospodaření.

Tato zpráva bude zveřejněna ve veřejném rejstříku, na webových stránkách W-spolku. Jednotlivé výdaje jsou vedeny u třídních učitelů. Je také možnost nahlédnout do účetnictví, případně na transparentní účet W-spolku.

S tímto souvisí i požadavek změny účetního období z kalendářního roku na školní rok.

Úkol:

Zveřejnění ve veřejném rejstříku – zodpovídá D.Najvert

Zveřejnění na webových stránkách – zodpovídá G.Zeisberger

Změna účetního období – zodpovídá P.Mück, D.Najvert

 

3. plán W-spolku na školní rok 2017/18

Předsedkyně seznámila účastníky s plánem W-spolku na školní rok 2017/18:

- změna stanov

- systematičtější spolupráce mezi W-spolkem a vedením školy

- aktivní přístup W-spolku k akcím školy

Úkol:

Paní ředitelka pošle seznam akcí, které dostanou členové W-spolku

Zodpovídá:

za rozeslání členům W-spolku G. Zeisberger

Na tento bod navázala paní Holeksová- požadavek školy na Martinskou slavnost: zajištění občerstvení. Toto bude předmětem další schůze W-spolku.

 

4. Žádost o zrušení skládky

Paní ředitelka zaslala na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz k rukám starostky a všech místostarostů. Požádala W-spolek o podporu žádosti. Pokud nebude reakce ze strany úřadu, zapojíme i rodiče.

 

5. Sodexo

Jednání ohledně Sodexo postoupily. Zřizovatel sice smlouvu se Sodexo ponechává, ale jednotlivé školy si mohou vybrat svého dodavatele stravování. S výměnou je ale spojena řada změn (dovoz, objednávkový systém atd.). Je nutná příprava výběrového řízení.

W-spolek nabídl pomoc, s přípravou výběrového řízení pomohou manželé Štěpánkovi, kterým je možno posílat tipy s referencemi ohledně zkušeností s jídlem pro děti. Jedná se o cca 40 jídel pro MŠ a 10 jídel pro ZŠ.

E-mail, na který je možno posílat kontakty a informace: petr.stepanek@post.cz

 

6. Nabídka kroužků

W-spolek by rád rozšířil nabídku kroužků zejména pro I. stupeň. Jedná se o divadelní, dramatický kroužek nebo turistický kroužek nebo výtvarný kroužek. Bohužel v rámci konání kroužků je nutné zaplatit škole nájem.

Úkol:

paní Holeksová zjistí u zřizovatele možnou výjimku ohledně placení nájmu

 

7. Místnost pro W-spolek

W-spolek by chtěl místnost pro jednání, schůze předsednictva a „sdílení“, s možnou knihovnou, něco jako Waldorfskou základnu. Paní ředitelka v současné době ale nemá prostory. Uvidí se do budoucna.

 

8. Webové stránky W-spolku

Webové stránky budou nově obsahovat složku se zápisy ze schůzí. Dále budou upraveni zástupci pro jednotlivé třídy.

Úkol:

Předání informací paní Šuterové a kontrola webu

Zodpovídá:

G.Zeisberger

Termín příští schůzky:     24.10.2017 v 16.00.

Zápis pořídila: Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:  Dominika Najvert

Dne:                 19/09/2017